Banbeskrivning

En flack bana i härlig parkmiljö. Banan går på asfalterade promenadvägar. Man springer två varv på samma bana, när man passerar slottsmöllan på första varvet viker man högerför nästa varv. När man kommer andra varvet så är det istället till höger för att gå i mål.

Banmärkning

Banan markeras med orange pilar i markhöjd och röd-vita snitselband.

Funktionärer längs banan

Längs banan står funktionärer för att visa vägen och unika kollisioner med andra gående och cyklister. Funktionärer har reflexväst och röd flagga, följ deras instruktioner för att springa rätt.