Priser

  1. Det företag som aktiverat flest medarbetare  vinner en hälsodag (halvdag) på sin arbetsplats.
  2. Det företag som procentuellt engagerat flest deltagare, i förhållande till antal anställda i företaget(minst 15 anställda) vinner en Hälsoscreening på arbetsplatsen. Max 25 deltagare. Med gruppåterkoppling av Hälsoutvecklare.
  3. Personliga vinnare. 5 bästa tiderna vinner en mätning av kroppsammansättning genom ultraljud.