Pristagare

 1. Företag som engagerat flest deltagare: orkla foods
 2. Företag med procentuellt högst deltagare: Barnfonden
 3. 5 snabbaste tiderna som vinner kroppskompositionsmätning med ultraljud
  – Per-Henrik Johnsson, Orkla foods
  – Mårten Carlsson, Orkla foods
  – Samuel Gren, Räddningstjänsten syd
  – Micael Carlstedt. CDON AB
  – Fredrik Salomonsson, Barnfonden
  För kroppsmätning kontakta:
  Davide Azzalin, Leg. Sjukgymnast
  076-144 13 38
  davide.azzalin@avonova.se