Anmälan

Anmälan görs för del eller hela företaget per mail till jorgen.nilsson@avonova.se, senast freda 19 augusti.

Kostnad:  100kr/deltagare, summan går oavkortat till Hjärt-Lungfonden.hjärt-lungfonden

Gör det gärna som en excelfil med dessa kolumner:

Namn Företag Avdelning/lag Klass (män/kvinnor) Födelseår

Ladda ner Excel-mall